Uitleg over de gebruikte cookies


Privacybeleid


Vanaf 25 mei 2018, een nieuwe Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de RODO) over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over de gratis het verkeer van dergelijke gegevens is van toepassing. .

Volgens art. 13 par. 1 en par. 2 van de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016 (Journaal van wetten UE L 119 van 04/05/2016), deel ik mee dat:


1) De beheerder van uw persoonlijke gegevens is Korex International sp. z o.o. met maatschappelijke zetel te 26-600 Radom, ul. Staromiejska 10A, Polen.

NIP-nummer – 9482613696
KRS-nummer – 0000723790
REGON – 369738671


2) Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de verkoopovereenkomst (uitvoering van de bestelling) of om uw verzoek in te dienen voor acties voorafgaand aan het sluiten van het verkoopcontract. (Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016).

3) de ontvanger van uw persoonlijke gegevens zullen koerier / transportbedrijven zijn die, op verzoek van de beheerder, transportdiensten uitvoeren die nodig zijn voor de uitvoering van het verkoopcontract;

4) Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren van de verkoopovereenkomst en na die periode, gedurende vijf jaar vanaf het moment van beperking van de claims van de verantwoordelijke en in verband daarmee (te rekenen vanaf het begin van het jaar volgend op het fiscale jaar) waarin de beperking plaatsvond). (Rechtsgrondslag: artikel 5, lid 1, onder e), van de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016; artikel 74, lid 2, punt 4 en lid 3 van de wet van 29.09.1994 betreffende de boekhouding).

5) u hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het recht om de verwerking, verwijdering, verwerking, het recht om gegevens over te dragen en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, te verbeteren;

6) u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 27 april 2016;

7) het invoeren van uw persoonlijke gegevens door u is een voorwaarde voor het aangaan van een verkoopovereenkomst. U bent verplicht ze te verstrekken en het gevolg van het niet verstrekken van persoonlijke gegevens is het onvermogen om het verkoopcontract door de beheerder te sluiten en uit te voeren.

Als u vragen heeft, blijven wij tot uw beschikking.

* Korex International sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor leveringstermijnen door koeriersbedrijven. Als u een pakket met een specifieke afleverdatum wilt bestellen, schrijft u dit dan per e-mail – wij zullen de koerier om een prijsopgave voor uw dienst vragen.


Cookies bestanden


De website verzamelt niet automatisch alle informatie, behalve informatie in cookiedossiers.

Cookiebestanden zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden opgeslagen in het eindapparaat van de Website-gebruiker en zijn bedoeld voor gebruik van de Websites. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

De entiteit die cookies op het eindapparaat van de Websitegebruiker plaatst en deze gebruikt, is de exploitant van de Website Korex international sp. z o.o. met zijn statutaire zetel in ul. Staromiejska 10A, 26-600 Radom


Cookies worden gebruikt om:


a) statistieken maken die helpen begrijpen hoe Website-gebruikers websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;

b) het onderhouden van de sessie van de Website Gebruiker (na het inloggen), waardoor de Gebruiker zijn login en wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de Website;

De website gebruikt twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot ze worden afgemeld, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser). Persistente cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.


De website gebruikt de volgende soorten cookies:


a) “noodzakelijke” cookies, waardoor het gebruik van op de Website beschikbare diensten, b.v. authenticatiecookies die worden gebruikt voor services waarvoor verificatie op de website is vereist;

b) cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, b.v. gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie op de Website te detecteren;

c) “efficiëntiee” -cookies, waardoor informatie over het gebruik van webpagina’s kan worden verzameld;

d) “functionele” cookies, die het mogelijk maken de door de gebruiker geselecteerde instellingen “te onthouden” en de gebruikersinterface te personaliseren, bijvoorbeeld in termen van de taal of regio van de oorsprong van de gebruiker, de grootte van het lettertype, het uiterlijk van de website, enz. ;

In veel gevallen maakt de software die wordt gebruikt voor het browsen op websites (webbrowser) het mogelijk dat cookies standaard op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Gebruikers van de website kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zodanig worden gewijzigd dat de automatische afhandeling van cookies in de instellingen van de webbrowser wordt geblokkeerd of dat ze op de hoogte worden gesteld van elk item op het apparaat van de websitegebruiker. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).

De exploitant van de website meldt dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op enkele van de functies die beschikbaar zijn op de website.

Cookies die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Website-exploitant.


X
Bestel kurk monsters